Aslında bu işlemi birkaç komutla yaparsınız ama birkaç koşulla kullandığınız zaman yetkilendirme bile yapabilirsiniz.

Bu işlem için ” username ” komutunu kullanmanız yeterlidir. Örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Private Sub CommandButton1_Click()
un = Environ(“username”)
ad = “1. izinli kullanıcı”
ad1 = “2. izinli kullanıcı”
If ad = un Or ad1 = un Then
GoTo 10
Else
Stil = vbOKOnly + vbCritical
baslik = “Kullanıcı Kontrol “
mesaj = ” Sayın; ” & un & vbCr
mesaj = mesaj & vbCr & “Bu modulü KULLANMA yetkiniz yoktur…!!!”
mesaj = mesaj & vbCr & vbCr & vbCr
cevap = MsgBox(mesaj, Stil, baslik)
End If: GoTo 20
10 MsgBox ” Sayın, ” & un & ” ; ” & ” İlgili modüle yönlendiriliyorsunuz…”, vbInformation, Application.UserName
20 End Sub

 

Yukarıdaki kodlar için; userform ve commandbutton ekleyip, kodları commandbutton içine yapıştırmanız yeterlidir.

Burada environ(“username”) komutu ile bilgisayar adını sorguluyor un ‘ a eşitliyoruz.

Bizim modülümüze giriş izni verdiğimiz kullanıcıları ise ad ve ad1’ e eşitliyoruz. Sonrasında ise if …. then koşulu ile şartların kontrollerini yapıyoruz.

Burada bilgisayarın adını sorgulayıp, kullanıcının modül izninin olup olmadığını basitçe sorguluyoruz. Bu işlemi hayal gücünüze bağlı olarak farklı uygulamalar için kullanabilirsiniz. 1990 lı yılların başında gwbasic ile yaptığım programlarda c:\windows klasörü içine systemx.txt dosyası kopyalar, program içinde bu dosyayı aratır, bulunamazsa ” kullanma yetkiniz yok ” mesajı yazdırırdım. Nereden nereye… 🙂

Bir de kodlamaların sonunda Application.UserName diye bir komut görüyorsunuz. Bu da kullandığınız microsoft uygulamasındaki “kullanıcı bilgileri” adını sorgular.

 

Sub Auto_close()
MsgBox “Sayın; ” & WorksheetFunction.Proper(Application.UserName) & “,” & vbCrLf & ” Dosyanız kaydedilecektir.”, vbInformation, Application.UserName
ActiveWorkbook.Save
End Sub
Published On: 7 Mayıs 2017Categories: Excel Öğretileri0 Comments

Yorumlar

Leave A Comment

İlginizi çekebilecek bazı yazılar