Blog

MsgBox Nedir? Nasıl kullanılır?

MsgBox Nedir, Nasıl Kullanılabilir ? 

Msgbox bir uyarı, yönlendirme kutucuğudur. Üzerine yazılabilen mesajlar doğrultusunda kullanıcıyı işlemler sırasında ikaz etmek ,  yönlendirmek amacı ile kullanılabilir. Herhangi bir hata üretildiğinde kullanıcıyı hata konusunda uyarabilirsiniz. Koşulun durumuna bağlı olarak kullanıcıyı yeni yapılacak işlemler doğrultusunda seçenekler sunarak yönlendirebilirsiniz.
MsgBox VBA nesnesidir.
VBA uygulamalarında yaygınlıkla  ve kısaca ;
MsgBox “Verilecek Mesaj”, Mesaj Kutusu Stili , “Mesaj Başlığımız” şeklinde kullanırız.

Şimdi açılımlarını inceleyelim.

1 –Verilecek Mesaj:
Bu kısma kullanıcıyı yönlendirecek ya da uyaracak bir mesaj yazılabilir. Kullanıcı bu
mesaja göre ne yapacağını anlar.  MsgBox ifadesinden sonra kesinlikle bu birincil alana mesaj yazılmalıdır. Mesaj verilmek istenmiyorsa   Msgbox “”  mesajsız bir kutu gelmesi sağlanabilir. Ancak MsgBox kutusunun görüntülenmesinin bir esprisi kalmaz. Opsiyonel değildir.

 2 – Mesaj kutusu stili:
Kullanıcıyı mesajımız ile uyardığımızda ona seçenekler sunmamızı, ya da mesaj ile verilmek istenen ikaz türünün önem derecesini belli etmek için mesaj kutusunu şekillendirmemizi sağlar. Opsiyoneldir.

vbAbortRetryIgnore
Mesaj kutusu üzerinde Durdur , Yeniden Dene , Yoksay gibi üç buton çıkmasını sağlarız.
vbCritical
Mesaj kutusu üzerinde varsayılan bir Tamam butonu ile yanında ikaz durumunun kritikliğini ifade edebilmek için kırmızı bir çarpı işareti görünmesini sağlarız. En çok kullanılanlardan biridir.
vbExclamation
Mesaj kutusu üzerinde varsayılan bir Tamam butonu ile sarı bir üçgen – trafik işaretine benzer- icon ile ünlem işaret çıkmasını sağlarız. En çok kullanılanlardan biridir.
vbInformation
Mesaj kutusu üzerinden varsayılan bir Tamam butonu ile bir İ harf iconu ( information ) çıkmasını yani kullanıcıya oluşan durumun normal olduğunu, işlemin başarı ile geliştiğini iletmeyi sağlayabiliriz. En çok kullanılanlardan biridir.
vbMsgBoxRight
Mesaj kutusu üzerindeki mesajımızı sağa dayalı olarak gösterilmesini sağlarız.
vbMsgBoxRtlReading
Mesaj kutusunun üzerindeki kapat işaretinin ters tarafta( solda) çıkmasını sağlar. Görünen yüzü standart bir mesaj kutusunun dışında daha içe basık farklı bir biçimdedir.
vbMsgBoxHelpButton
Mesaj kutusu üzerinde Tamam ve Yardım adlarında iki buton görünmesini sağlarız.
vbOKCancel
Mesaj kutusu üzerinde Tamam ve İptal adlarında iki buton görünmesini sağlarız.
vbOKOnly
Mesaj kutusu üzerinde varsayılan bir Tamam tuşu görüntülemeyi sağlar. Bu ifade kullanılmadığında da mesaj kutusunun varsayılanı olarak bu tip otomatik kullanılır.
vbQuestion
mesaj kutusu üzerinden varsayılan bir Tamam tuşu çıkar ve yanında bir soru işareti iconu görüntülemeyi sağlarız. En çok kullanılanlardan biridir.
vbRetryCancel
Mesaj kutusu üzerinde Yeniden Dene ve İptal adlarında iki buton görüntülemeyi sağlarız.
vbSystemModal
Mesaj kutusu başlık satırını standart bir VB form nesnesine benzetmek için kullanılır. İstenirse mesaj kutusu başlık çubuğuna icon adapte edilebilir.
vbYesNo
Mesaj kutusu üzerinde Evet ve Hayır adlarında iki buton görüntülemeyi sağlarız. En çok kullanılanlardan biridir.
vbYesNoCancel
Mesaj kutusu üzerinde Evet Hayıt ve İptal adlarına üç buton görüntülememizi sağlar.

3 – Mesaj Kutusu Başlığı
Kullanıcıya gönderilen mesaj kutusunun başlık satırına konu ile alakalı bir başlık yazmamıza olanak veren bölüm özelliği. Opsiyoneldir.

Aşağıda, konu ile ilgili çeşitli örnekleri bulabilirsiniz…

Sub mesaj1()
ver = Application.Version
MsgBox “Versiyonunuz numaranız : ” & ver, vbInformation, “Bilgi Mesajıdır”
End Sub
——————-
Sub mesaj2()
MsgBox “Mesajımızın ilk satırı” & vbNewLine & _
    “Mesajımızın ikinci satırı” & vbCr & _
    “Mesajımızın üçüncü satırı” & vbCrLf & _
    “Mesajımızın dördüncü satırı” & Chr(13) & _
    “Mesajımızın beşinci satırı” & Chr(10), vbInformation + vbMsgBoxRtlReading, “Satır satır mesaj yazdıralım”
End Sub
——————-
Sub mesaj3()
Dim Mesaj As String
Dim Stil As VbMsgBoxStyle
Dim Baslik As String
Dim Cevap As VbMsgBoxResult
Dim yardim As String
yardim = “http://www.excelvba.net”
Stil = vbYesNoCancel + vbInformation + vbMsgBoxHelpButton
Baslik = “Bu mesajın başlık kısmıdır”
Mesaj = “Mesaj kısmının içeriğidir.”
Mesaj = Mesaj & vbCr & “Bu şekilde idare edersiniz artık”
Mesaj = Mesaj & vbCr & vbCr & vbCr & “Evet : İdare edebiliriz ”
Mesaj = Mesaj & vbCr & “Hayır : İdare edemeyiz ”
Mesaj = Mesaj & vbCr & “İptal : Karar veremedim, sen en iyisi bu mesajı kapat” & vbCr & vbCr
Cevap = MsgBox(Mesaj, Stil, Baslik, yardim, 0)
‘ bunu if cevap = vbYes then gibi sorgulamalarla da yapabiliriz, ben case yolunu örnekliyorum
Select Case Cevap
    Case Is = vbYes
        ‘evet seçilmesi durumunda çalışacak kodlarınızı bu alana yazabilirsiniz.
        MsgBox “evet seçimi yapıldı”
    Case Is = vbNo
        ‘hayır seçilmesi durumunda çalışacak kodlarınızı bu alana yazabilirsiniz.
        MsgBox “hayır seçimi yapıldı”
    Case Is = vbCancel
    ‘iptal seçilmesi durumunda, ya da mesaj kutusu çarpıdan kapatıldığı durumda
    ‘çalışacak kodlarınızı bu alana yazabilirsiniz.
        MsgBox “iptal seçimi yapıldı”
End Select
End Sub

Kaynak : Excel VBA

0
  Benzer Yazılar
  • No related posts found.

Yorum Ekle


%d blogcu bunu beğendi: