Posts Tagged 'environ'

Excelde bilgisayar adını bulma (VBA)

Gönderen:

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Aslında bu işlemi birkaç komutla yaparsınız ama birkaç koşulla kullandığınız zaman yetkilendirme bile yapabilirsiniz.

Bu işlem için ” username ” komutunu kullanmanız yeterlidir. Örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

Private Sub CommandButton1_Click()
un = Environ(“username”)
ad = “1. izinli kullanıcı”
ad1 = “2. izinli kullanıcı”
If ad = un Or ad1 = un Then
GoTo 10
Else
Stil = vbOKOnly + vbCritical
baslik = “Kullanıcı Kontrol “
mesaj = ” Sayın; ” & un & vbCr
mesaj = mesaj & vbCr & “Bu ...
Devamı →
0
UA-96230246-1