Temel analizin ilk adımı, şirketin faaliyet gösterdiği ekonomik koşulların analizidir. Çünkü, güçlü büyüyen bir ekonomide hisse senedine yapılan yatırımın kârlı olma ihtimali yüksektir. Yatırımcının, yatırım yapacağı dönem içinde ekonominin genel göstergelerinin alacağı değerleri ve ekonomideki dalgalanmaları izlemesi gerekir. Ekonomi analizinde kullanılan göstergeler ve hisse senedi fiyatları üzerindeki etkileri şunlardır:

Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH) : Ekonominin gidişi hakkında bilgi veren önemli bir makro göstergedir. GSMH’ nin artış gösterdiği, ekonominin büyüdüğü yıllarda hisse senedi fiyatlarının da aynı eğilim içinde olduğu görülür.

Yatırımlar : Kamu ve özel sektör yatırımları, ekonomideki gelişmelerle ilgili fikir verir.

İstihdam : İşsiz sayısındaki artış, ekonomik durgunluğun; iş sayısındaki artış ise ekonomik gelişmenin göstergeleri olarak değerlendirilir.

Enflasyon ve faiz oranları : Sağlıklı enflasyon oranındaki hızlı artış, yatırımları daha pahalı hale getirir ve azaltır. Enflasyon artışı faiz oranlarını yükseltir, paranın maliyeti artarken şirketler yatırım yerine tasarrufa gitmeyi tercih edebilirler.

Bütçe Açığı : Bütçe açığındaki sürekli artış, ekonominin kötüye gidişinin bir işaretidir.

Dış ticaret ve ödemeler dengesi açıkları : İhracattaki artış ekonominin ihtiyacı olan dövizin artmasını sağlarken, bazı sektörlerde de gelişmeyi beraberinde getirir.

Parasal göstergeler : Para arzının arttırılması yada azaltılması faiz oranlarını etkiler. Para arzındaki artış, hisse senedi fiyatlarında da değişmeye yol açar.

Öncü göstergeler : Genel ekonomik faaliyetin en yüksek ya da en düşük düzeylerine ulaşmasından birkaç ay içinde en yüksek ya da en düşük düzeylerine gelirler.

Kaynak : Trend  ’93

Yorumlar

Leave A Comment

İlginizi çekebilecek bazı yazılar