Blog

Temel Analiz :Sektör Analizi

Ekonominin gidişi konusunda bilgilenen yatırımcının atacağı ikinci adım, bu tahminlere dayanarak uygun sektörleri seçmektir. Şirketler ekonomik durumun yanısıra faaliyet gösterdikleri sektör genelindeki gelişmelerden de etkilenirler. Sektör analizinde dikkate alınacak nitel faktörler şöyledir.

 • Sektörlerin ekonomideki dalgalanmalar karşısındaki durumu,
 • Sektörün hayat devresi,
 • Kuruluş aşaması,
 • Büyüme ve gelişme,
 • Olgunluk ve doyum aşaması,
 • Geçmiş dönemlerdeki satış hasılatları ve kârlardaki büyüme,
 • Sektörün gelecek dönemlerde arz ve talep durumu,
 • Ürünlerin özelliği ve teknolojik gelişme,
 • Talep esnekliği,
 • Rekabet koşulları,
 • İşgücü durumu,
 • Devlet müdahalesi,
 • Sosyal yaşamdaki değişmeler,
 • Sektördeki şirketlerin hisse senetlerinin piyasa fiyatları.
0
  Benzer Yazılar

Yorum Ekle