Genel ekonomi ve ilgili sektör hakkındaki tahminler elde edildikten sonra şirket analizi yapılmalıdır. Amaçlanan, gelecek dönemlerde şirketin nasıl bir performans göstereceğini tahmin etmek ve hisse senedinin değerini belirlemektir. Şirket analizinde dikkate alınacak nitel faktörler :

 • Ürünlerin özelliği,
 • Firma yönetimi,
 • Nicel faktörler,
 • Finansal tablolar,
 • Bilanço,
 • Aktif,
 • Dönen varlıklar,
 • Hazır değerler,
 • Menkul değerler(geçici yatırımlar),
 • Kısa vadeli ticari ve diğer alacaklar,
 • Stoklar,
 • Diğer dönen varlıklar,
 • Duran varlıklar,
 • Finansal duran varlıklar,
 • Bağlı menkul kıymetler,
 • İştirakler,
 • Maddi duran varlıklar,
 • Arazi ve arsalar,
 • Yaraltı ve yerüstü zenginlikleri,
 • Binalar,
 • Makina, tesis ve cihazlar,
 • Birikmiş amortismanlar,
 • Yapılmakta olan yatırımlar,
 • Verilen sipariş avansları,
 • Maddi olmayan duran varlıklar,
 • Pasif,
 • Kısa vadeli finansal ve ticari borçlar,
 • Diğer kısa vadeli borçlar,
 • Alınan sipariş avansları,
 • Borç ve gider karşılıkları,
 • Uzun vadeli borçlar,
 • Finansal borçlar,
 • Borç ve gider karşılıkları,
 • Özsermaye(Özvarlık),
 • Emisyon primi,
 • Yeniden değerleme artışı,
 • Duran varlıklardaki değer artışı,
 • İştirakler ve bağlı ortaklıklardaki değer artışı,
 • Yedekler,
 • Yasal yedekler,
 • Statü yedekleri,
 • Özel yedekler,
 • Olağanüstü yedek,
 • Gelir tablosu,
  • Brüt satış kârı
   • Net satışlar,
   • Satışların maliyeti,
   • Brüt satış kârı
  • Esas faaliyet kârı
   • Faaliyet giderleri,
   • Şüpheli alacaklar karşılığı,
   • Esas faaliyet kâr veya zararı,
  • Faaliyet kârı veya zararı
   • Diğer faaliyetlerden gelir ve kârlar
   • Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar,
   • Finansman giderleri,
  • Net kâr veya zarar
   • Olağanüstü gelirler ve kârlar,
   • Olağanüstü giderler ve zararlar,
   • Fon akım (kaynak kullanımı) tablosu,
   • Kaynaklar,
   • Olağanüstü kârdan sağlanan kaynak,
   • Dönen varlıklar tutarında azalış,
   • Duran varlıkların tutarında azalış,
   • Kısa vadeli borçlarda artış,
   • Uzun vadeli borçlarda artış,
   • Sermaye arttırımı,
   • Emisyon primi,
   • Kaynak kullanımları,
   • Olağanüstü zarar,
   • Ödenen vergi ve benzerleri,
   • Ödenen temettüler,
   • Dönen varlıkların tutarında artış,
   • Duran varlıkların tutarında artış,
   • Kısa vadeli borçlarda azalış,
   • Uzun vadeli borçlarda azalış,
   • Sermayede azalış,

Finansal Tablolar Analizi

 • Oran analizi
  • Kesit analizi : Bu analizde şirketin sektöre kıyasla ne ölçüde başarılı ya da başarısız olduğunu görme olanağı vardır.
  • Trend analizi : Belirli bir dönem içinde, örneğin 5 yıllık bir dönemde şirkete ait oranlar hesaplanır, oranların zaman içinde göstermiş olduğu eğilim incelenerek, şirketin finansal durumu değerlendirilir.

Analizde kullanılan oranlar

 • Likidite oranları,
  • Cari oran,
  • Kârlılık oranları (Net kâr / Özsermaye)
  • Aktif kârlılığı,
  • Brüt kâr marjı ( Net kâr marjı = Vergi sonrası kâr / Net satışlar )
  • Kâr tahmini ve hisse senedinin değerinin hesaplanması : Hisse senedi için hesaplanacak gerçek değer, piyasa fiyatının üzerinde olduğunda, bu hisse senedine yatırım yapmanın uygun olduğu sonucuna varılacak, aksi takdirde yatırımdan vazgeçilecek hatta varsa eldeki hisse senedi satılacaktır.
  • Geçmişteki büyüme oranının hesaplanması,

Hisse Senedi değerlemesi

 • Defter değeri : DD = ( Özsermaye / hisse senedi sayısı)
 • Nominal değer,
 • Hisse başına düşen kâr,
 • Regresyon analizi,
 • Piyasa değeri/defter değeri oranı.

Yorumlar

No Comments

 1. Avatar
  Bülent Atik 10 Haziran 2010 at 19:35 - Reply

  Hocam,
  olayi güzel tarif etmissin ve derlemissin ama, tümüde akademik kaliyor.
  Seytan detayda saklidir misali, bu analizleri – hakkiyla – yapabilecek kim veya hangi kurum var.

  Bankalarin veya araci kurumlarin 20-30 sayfalik analiz raporlari oluyor ki – onlar bile bu tarif edilen standarttan bayagi bir uzak kaliyor. 🙂
  Demem su – bir örnek veya benzeri bir calisma düsünüyormusunuz?

  • Avatar
   ilker BALYEMEZ 11 Haziran 2010 at 14:50 - Reply

   Sayın Atik,
   Akademik olduğu doğru olmakla beraber kendimce başka anlatım tarzı bulamadığım için özetini bu yazıma taşıdım.
   Aslında burada yapmaya çalıştığım, borsayı yatırım aracı olarak gören yatırımcının, ne yazık ki bir şirketi nasıl inceleyebileceğini bilememesinin önüne geçebilmek. Buradan hareketle, hangi kalemleri baz alabileceğini inceleyerek kendi çıkardığı veriler doğrultusunda şirketine yatırım yapması.
   Dediğiniz gibi ülkemizde temel analiz sonucunda detaylı çalışma yapan ya da şöyle demek doğru olabilir: – paylaşan – aracı kurum bulunmamaktadır. Sadece olması gerektiği için yapılan çalışmalar, dediğiniz gibi yatırımcıya yol göstermekten çok uzaktadır. Bu yüzden de yatırımcı kendi işini kendi yapmalı diye düşünmekteyim. İMKB nin sitesinde şirket bazında çok güzel dosyalar mevcut. Bilgisayarlarına indirip, detaylı inceleyebilirler.
   Bir örnekten daha ziyade iler ki zamanlarda excel ile yapmış olduğum çalışmaları bu sayfalara taşımaya çalışacağım. Ancak bir şirketin analizini yapıp, bu sayfalara taşımayı düşünmüyorum. Çünkü ülkemizdeki denetimlerin çok sıkı olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden de yatırımcıları yanıltmak istemem.
   Daha çok bilançolar üzerinden hisse senedi değerlendirmesi çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Yani hisse senetlerinin yapacağım çalışma ile piyasa değerlerini hesaplamaya çalışacağım. Ancak çeşitli yayın organlarında çıkan piyasa değerleri değil, net kârlar üzerinden hisse senedinin gerçek değeri. Detaylı bu çalışmayı bitirebilirsem bu sayfalara taşımayı düşünüyorum.
   Tabii herşey de olduğu gibi bu çalışmada yatırım için yol gösterici olacaktır. 🙂

 2. Avatar
  Bülent Atik 24 Haziran 2010 at 19:49 - Reply

  Sn Balyemez, detayli cevabiniz icin cok tesekkürler. Sizinle ayni fikirdeyim. Calismalarinizi burada takip etmek bir zevk olacakdir.

Leave A Comment

İlginizi çekebilecek bazı yazılar